• ପୂର୍ବ ଡ୍ରେଜିଂ
  • ପୂର୍ବ ଡ୍ରେଜିଂ

ଇତିହାସ ଏବଂ ବିକାଶ

ଜିଆଙ୍ଗସୁ ଇଷ୍ଟ ମେରାଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କୋ।ଡ୍ରେଜିଂ ପାଇପଲାଇନ ପାଇଁ, OCIMF 2009 ତ oil ଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ହୋସ୍, ରବର ଫେଣ୍ଡର, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେନ୍ ଏବଂ ଆଙ୍କର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ |
* ଆମେ 2007 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ ଚାଇନାର ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶର ଜୁରୋଙ୍ଗ ସହରରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ନାମ ଜିଆଙ୍ଗସୁ ହୁଆଲୋଙ୍ଗ ରବର ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲି।
* ଆମେ ଚାଇନା ରବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍, ଚାଇନା ଡ୍ରେଡିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (ହୋସ୍) ର ସଦସ୍ୟ ଅଟୁ।
* ବର୍ଷର ବିକାଶ ସହିତ, ହୁଆସେନ୍ ରବର 0.68 ନିୟୁତ ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 150 ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ।
* ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଉଚ୍ଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ୟୋଗ, ବେସରକାରୀ ବିଜ୍ science ାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ |
* ଆମେରିକାର ମିଆମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 21 ତମ ବିଶ୍ୱ ଡ୍ରେଜିଂ କଂଗ୍ରେସରେ ଆମେ ଏକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲୁ।
* ଆମେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଚାଇନା ରବର ଏବଂ ଚାଇନା ଡ୍ରେଡିଂ ପରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସାମୟିକ ପତ୍ରିକା ଉପରେ 13 ଟି ଥିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ।
* ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟ ମାନକ ସୂତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଛୁ |

*ଆମେ 2022 ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡ୍ରେଜିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ (CEDA) ର କର୍ପୋରେଟ୍ ସଦସ୍ୟତା |

ବିକାଶ 1 ବିକାଶ 2 ବିକାଶ 3 ବିକାଶ 4 ବିକାଶ 5